Νέα προσέγγιση της πρωτεϊνικής σταθερότητας

Η αξιολόγηση της σταθερότητας των πρωτεϊνών στους λευκούς οίνους αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα θέματα στον οινολογικό χώρο.

Η αγορά και η επιστημονική κοινότητα προσφέρουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τις αναλυτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό της πρωτεϊνικής σταθερότητας των οίνων: ο σκοπός τους είναι να προσδιοριστεί η βέλτιστη δόση μπεντονίτη για να αποφευχθεί ο σχηματισμός θολότητας που προκαλείται από την κατακρήμνιση πρωτεϊνών στο τελικό προϊόν.

Πολύ συχνά παρατηρούμε μια σύγχυση μεταξύ των συμπερασμάτων τα οποία εξάγουν οι χρήστες, καθώς οι διάφορες διαθέσιμοι μέθοδοι/τεστς, δίνουν αποτελέσματα αρκετά έως πολύ διαφορετικά, ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη δόση του μπετονίτη, για την πρωτεϊνική σταθεροποίηση.

Εάν λοιπόν παρατηρούμε το φαινόμενο οι διαφορετικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της πρωτεϊνικής σταθερότητας, σπανίως να συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τα αποτελέσματα, τότε τίθεται το ερώτημα: Ποιο είναι το πιο ακριβές και ρεαλιστικό τεστ για την εκτίμηση της πρωτεϊνικής σταθερότητας των οίνων;

Διαβάστε εδώ στο site Enologica Vason, το ενημερωτικό INFOcus

Δείτε εδώ πληροφορίες για το PROTEOTEST