Τρυγική σταθεροποίηση με χρήση CMC

Η Technovin Καρδάτου, μέσω της συνεργασίας με την Enologica Vason, εισήγαγε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2009 τη CMC ως σταθεροποιητικό έναντι της καταβύθισης των τρυγικών αλάτων στους οίνους. Ας γνωρίσουμε με περιεκτικό και επεξηγηματικό τρόπο τί είναι, σε ποιούς οίνους και πώς (και υπό ποιές προϋποθέσεις) χρησιμοποιείται η CMC.

 

Διαβάστε περισσότερα