Τρυγική σταθεροποίηση με ηλεκτροδιάλυση

Η τρυγική σταθεροποίηση με ηλεκτροδιάλυση (ElettroDialisi – ED) είναι μία μέθοδος τρυγικής σταθεροποίησης η οποία χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, μέσα στο οποίο λειτουργεί το σύστημα των (ημιπερατών) μεμβρανών. Στην πραγματικότητα, οι μεμβράνες οι οποίες χρησιμοποιούνται δεν έχουν κάποια ικανότητα φιλτραρίσματος (ο οίνος δεν φιλτράρεται), αλλά είναι απαραίτητες τόσο για το διαχωρισμό των ιόντων που υπάρχουν στον οίνο όσο και για να απομονώσουν τα ηλεκτρόδια τα οποία δημιουργούν το ηλεκτρικό πεδίο (ΗΠ) μέσα στο οποίο βρίσκονται οι μεμβράνες. Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η ΕD προκύπτει από τις ιδιότητες και από τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών και κυρίως από την ιδιότητά τους να επιτρέπουν τη «διέλευση» συγκεκριμένων κατιόντων (Ca++ και Κ+) και ανιόντων (TH-,όξινο τρυγικό ανιόν), ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τη «διέλευση» άλλων ιόντων.

Η «καρδιά» της ED είναι ο αντιδραστήρας στον οποίο λαμβάνει χώρα η επιλεκτική απομάκρυνση των ιόντων. Ο αντιδραστήρας αποτελείται από δύο τμήματα/διαμερίσματα (ή «κανάλια» διανομής): ένα για τον οίνο και ένα για το διάλυμα όπου συγκεντρώνονται τα ιόντα. Τα διαφορετικά αυτά τμήματα χωρίζονται από ανιονικές (ΑΜ) και κατιονικές μεμβράνες (ΚΜ). Μια συστοιχία μεμβρανών αποτελείται συνολικά από 300 έως 500 μεμβράνες. Η διαφορά δυναμικού, η οποία εφαρμόζεται στα άκρα της συστοιχίας, προκαλεί τη μετακίνηση των ιόντων. Τα κατιόντα του οίνου, υπό την επίδραση της διαφοράς δυναμικού, μετακινούνται προς την κάθοδο περνώντας από την ΚΜ (περατή μεμβράνη μόνο από τα κατιόντα) και συγκεντρώνονται στο «κανάλι» απομάκρυνσης ιόντων, αφού η επόμενη ΑΜ (περατή μεμβράνη μόνο από τα ανιόντα) εμποδίζει την περαιτέρω μετακίνησή τους. Αντίστοιχα, τα ανιόντα του οίνου, ωθούμενα και αυτά από τη διαφορά δυναμικού, κινούνται προς την άνοδο του ηλεκτρικού πεδίου και, περνώντας από την ΑΜ, συγκεντρώνονται και αυτά στο ίδιο «κανάλι».

 

διαβάστε περισσότερα εδώ