Αποτελέσματα: 187
zimaclar-100g-web1

ZIMACLAR

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δράσεις PG, PL, για την απολάσπωση λευκών γλευκών.

zimaclar-plus-500g-web1

ZIMACLAR PLUS

Πηκτινολυτικό ένζυμο για την στατική απολάσπωση των γλευκών

rsz_zimaflow-1kg-web1

ZIMAFLOW

Ένζυμο σε υγρή μορφή, με πηκτολυτική δράση και επιπλέον δράση β-γλουκανάσης. Βελτιώνει τη φιλτραρισιμότητα των οίνων και βοηθάει τις κατεργασίες διαυγασης.

zimafruit-500g-web1

ZIMAFRUIT

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δράσεις PG, PL, για την απολάσπωση λευκών γλευκών, με επιπλέον τέσσερις γλυκοζιτικές δράσεις.

zimared-plus-500g-web1

ZIMARED PLUS

Πηκτινολυτικό ένζυμο για την ερυθρή οινοποίηση, με δράσεις PG, PL, κυτταρινάσης και ημικυτταρινάσης για την εκχύλιση του χρώματος στα πρώτα στάδια της ζύμωσης/εκχύλισης.