Ενημέρωση από την Τechnovin Καρδάτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές στη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία χρειαστείτε.

Ζύμες SV19 ΔΕΝ είναι πλέον διαθέσιμο

Ζύμες Premium Blanc αντικαθίσταται από: Ζύμες Premium Blossom

Ζύμες Premium Sauvignon αντικαθίσταται από: Ζύμες Premium Tiol

Ζύμες Premium Rouge 30R Αλλαγή εμπορικού ονόματος σε: Ζύμες Premium Rouge