Ενεργοποιητές & Θρεπτικά 4ης γενιάς

Η συνεχής και στοχευμένη έρευνα της Enologica Vason σε καινοτόμες οινοποιητικές πρακτικές, τεχνολογίες και προϊόντα αποδίδει συνεχώς καρπούς,

  • V STARTER TF
  • V STARTER FRUIT
  • BOOSTER ACTIV PREMIUM
  • V STARTER PREMIUM
  • V STARTER AROM
είναι μερικά θρεπτικά/ενεργοποιητές στη διάθεση του οινοποιού, για άριστα αποτελέσματα και παραγωγή ποιοτικών οίνων.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες