Αντλία περισταλτική

Υψηλής αντοχής, χωρίς απαίτηση επισκευής, για υγρά τρόφιμα.

Aπόδοση 4-32 κ.μ. / ώρα.

Πίεση max. 8 bar.

Πυκνότητα max 40.000 m Pas.

Αναστροφέας ροής και κώδωνες εκτόνωσης ΙΝΟΧ.

Αυτο-αναρρόφηση.

Δυνατότητα λειτουργίας στεγνή.

Εύκολη καθαριότητα (CIP).

Xωρίς βαλβίδες ή στεγανά.

Άντληση απαλή παχύρευστων, με εμφανή στερεά.

Σύστημα ολοκληρωμένο για τη δημιουργία κενού στο εσωτερικό του σώματος της αντλίας.

Σύστημα ολοκληρωμένο προειδοποίησης τρυπήματος του ελαστικού τμήματος.

Δυνατότητα ρύθμισης παροχής.

Δυνατότητα αναστροφής ροής κατά τη λειτουργία της αντλίας.

Πρεσοστάτης ασφαλείας κατά τη λειτουργία.