Δοσομετρική προσθήκη των υλικών διαύγασης

DOSACOM
Εγγυημένα αποτελέσματα κατά την διαύγαση για μια Οινολογία Ακριβείας.

Το DOSACOM χρησιμοποιείται για την προσθήκη των διαυγαστικών υλικών σε συνεχή και ασυνεχή συστήματα διαύγασης γλευκών, οίνων και χυμών. Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα επίπλευσης του γλεύκους. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της δοσομετρικής προσθήκης των διαφόρων διαυγαστικών υλικών.*
Ως αποτέλεσμα και καρπός της πιο προηγμένης τεχνολογικής έρευνας, το DOSACOM εξασφαλίζει την ακριβή προσθήκη των διαυγαστικών υλικών, μέσω εύκολης χρήσης και με την μέγιστη ασφάλεια για τον χειριστή.
Ένα Computerized σύστημα για την δοσομετρική προσθήκη των διαυγαστικών.
Η μονάδα ελέγχου του DOSACOM έχει έναν πίνακα ελέγχου συνδεδεμένο με ένα PLC, το οποίο επιτρέπει με ακρίβεια:
 τον προγραμματισμό της επιθυμητής δόσης του διαυγαστικού
 το ποσοστό διάλυσης (αραίωσης) που απαιτείται
 την ονομαστική παροχή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών.

Το PLC ελέγχει συνεχώς, μέσω ενός online επαγωγικού μαγνητικού μετρητή ροής (inductive magnetic flow-meter), τον όγκο του προϊόντος και εκκινεί αυτόματα τις δοσομετρικές αντλίες ρυθμίζοντας τις παύσεις λειτουργίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτα η απαιτούμενη δοσομέτρηση των διαυγαστικών υλικών.
Εάν το σύστημα ανιχνεύσει οποιοδήποτε πρόβλημα (υψηλή πίεση λειτουργίας, emergency stop, χαμηλή στάθμη προϊόντος στις δεξαμενές των διαυγαστικών) αυτό απεικονίζεται στον πίνακα της μονάδας χειρισμού . Η λειτουργία προεπιλογής επιτρέπει τον σχεδιασμό και παρακολούθηση του συνολικού όγκου του προϊόντος που μεταφέρθηκε, σε πραγματικό χρόνο.
Το DOSACOM είναι επίσης συνδεδεμένο ηλεκτρονικά με την εξωτερική αντλία τροφοδοσίας με σκοπό να σταματήσει αυτόματα η μεταφορά εάν κάποιο πρόβλημα ανιχνευτεί ή όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά όλου του όγκου του προϊόντος.

Η τεχνολογία κατασκευής της μονάδας ελέγχου, επιτρέπει την διασύνδεση και λειτουργία του DOSACOM με τηλεχειρισμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας είτε μέσω διαύλου PROFIBUS είτε μέσω σύνδεσης Ethernet.

Η μηχανική του DOSACOM επιτρέπει την χρήση του με μέγιστη λειτουργικότητα και ευελιξία σε όλες τις φάσεις κατεργασίας όπως

  • έλεγχος και διαύγαση
  • αναμίξεις (blending)
  • ογκομέτρηση δεξαμενών
  • προσθήκη διαυγαστικών στην επίπλευση

 

DOSACOM.jpg

*Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής του DOSACOM σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του οινοποιείου (αριθμός αντλιών, δεξαμενών κ.λ.π.)