Δεξαμενές FCGS – πνευματικός οινοποιητής

ACC. INOX AISI 304.

Με καπάκι και κιτ πνευματικό, με βραχίονα ανύψωσης καπακιού, με σταθμοδείκτη, με λαμαρίνα προστασίας, με δειγματολήπτη inox, με μερική παροχή (επιβεβ.το Ø), με ολική παροχή (επιβεβ.το Ø) και με στήριγμα σκάλας.