Δεξαμενές FCGS – οινοποιητής

ACC. INOX AISI 304.

Με καπάκι άνω Ø 400mm με τσέρκι, με σταθμοδείκτη inox, με λαμαρίνα προστασίας, με δειγματολήπτη inox, με μερική παροχή (επιβεβ. το Ø), με ολική παροχή (επιβεβ. το Ø) και με στήριγμα σκάλας.