Φυτικός άνθρακας επιλεκτικής προσρόφησης

Ο οινολογικός άνθρακας FPS είναι έχει επιλεγεί από το τμήμα R&D της Enologica Vason, για την επιλεκτική δράση του τόσο έναντι των υποστωμάτων οξείδωσης (ολιγομερείς ανθοκυάνες και εύκολα οξειδώσιμα ολιγομερείς πολυφαινόλες), όσο και για την στοχευμένη δράση του απομάκρυνσης των ethylphenols σε κρασιά προσβεβλημένα από brett./dekkera

Δείτε εδώ