Εκτίμηση της τρυγικής σταθερότητας

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της JU.CLA.S. έχει αναπτύξει το SmartCheck®, το καινοτόμο (industry 4.0) εργαστηριακό εργαλείο για την αξιολόγηση της τρυγικής σταθερότητας των οίνων. Το SmartCheck® βασίζεται στην αρχή του mini-contact test. Η τρυγική σταθερότητα του οίνου συσχετίζεται με την μείωση της αγωγιμότητας (σχηματισμός κρυστάλλων) μετά από την προσθήκη όξινου τρυγικού καλίου, υπό συνεχή ανάδευση και σε χαμηλή θερμοκρασία.

Η ανάλυση με το SmartCheck® μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 5 διαφορετικές θερμοκρασίες για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί ο χειριστής. Αυτό το καθιστά ένα εργαλείο “άμεσης” χρήσης, ικανό να χρησιμοποιηθεί τόσο στην επιστημονική έρευνα, όσο και στο οινοποιείο για την εξακρίβωση της τρυγικής σταθερότητας όλων των οίνων. Τα αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν σε πραγματικό χρόνο σε μια διαισθητική οθόνη, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του τεστ και των εξής παραμέτρων:

  • θερμοκρασία
  • αρχική αγωγιμότητα
  • στιγμιαία αγωγιμότητα
  • διαφορική αγωγιμότητα
  • χρόνος

Η διαχείριση του SmartCheck® είναι εφικτή και με την εφαρμογή/App για smartphone, μέσω μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο και λήψης απομακρυσμένων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ