Συσκευή EASYFERM από τη Ju.Cla.S.

Η διαδικασία ενυδάτωσης, ενεργοποίησης και προσθήκης των ζυμών στο γλεύκος, αποτελεί ένα κρίσιμο και σημαντικό στάδιο στη διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης. Υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ενεργοποίησης των ξηρών ζυμών (ΑDY) για οινολογική χρήση : θερμοκρασία, συγκέντρωση σακχάρων και αφομοιώσιμου αζώτου, ο τρόπος ενσωμάτωσης στο νερό ενυδάτωσης, χρόνος κ.λ.π.). Πολλές έρευνες έχουν γίνει με σκοπό να προσδιορίσουν το πώς επηρεάζουν οι διαφορετικές αυτές παράμετροι, τη διαδικασία της ενυδάτωσης των ξηρών ζυμών.

Όλες οι παραπάνω αναφερθείσες παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την διαδικασία ενυδάτωσης των ADY έχουν αξιολογηθεί και ερευνηθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και κατασκευής του EASYFERM, του μοναδικού αυτόματου συστήματος για την ενυδάτωση, προετοιμασία και τον  εγκλιματισμό των ξηρών ζυμών.

Το EASYFERM Έχει τη δυνατότητα ενυδάτώσης από 0,5 έως 25 Kg ADY σε 90 λεπτά, με 150% μεγαλύτερο ποσοστό ανάκτησης κυττάρων σε σχέση με τη χειροκίνητη διαδικασία, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

 

περισσότερα εδώ