Νέα πηκτινολυτικά ένζυμα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Πολύ υψηλή δραστικότητα
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
Υψηλή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
Ταχύτατη διαύγαση
Υψηλή περιεκτικότητα pectinase
Προσαρμοσμένη χρήση αναλόγως με την ποικιλία του σταφυλιού

Πλεονεκτήματα χρήσης των νέων πηκτινολυτικών ενζύμων της Enologica Vason

Υψηλής απόδοσης
Δυνατότητα χρήσης σε χαμηλές δόσεις
Μικρότεροι χρόνοι επαφής
Βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων πρόσθετων/διαυγαστικών