Η σήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών στην ετικέττα

Δείτε το κανονισμό 579/29-6-2012 της Ε.Ε. εδώ