Πλήρης σειρά φιλτρόχαρτων

Η κύρια δραστηριότητα της PΒfiltraciοn (πρώην Papelera del Besós της FILTROX Νότιας Ευρώπης S.L.) είναι η παραγωγή και η εμπορία φιλτρόχαρτων, σχεδιασμένων να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες διήθησης. Τα φιλτρόχαρτα επιτρέπουν τη σταθεροποίηση και τη διαύγαση υγρών μέσω της μείωσης/εξάλειψης των στερεών σωματιδίων, των κολλοειδών και των μικροοργανισμών που περιέχουν. Τα φιλτρόχαρτα χρησιμοποιούνται ευρέως στο φιλτράρισμα των οινικών προϊόντων, σε διάφορα στάδια της οινοποιητικής διαδικασίας (διάυγαση, σταθεροποίηση, τελικό φιλτράρισμα κ.λ.π.). Η εταιρεία συνεχώς διερευνά νέες προοπτικές και είναι πρωτοπόρος στην έρευνα, πάντοτε σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό σκοπό της εταιρίας και ο σχεδιασμός των προϊόντων προσαρμόζεται με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.