Φίλτρα εφαπτομενικής διήθησης MFTC

Η βιομηχανία ποτών έχει εδώ και χρόνια απαιτήσει την ύπαρξη τεχνολογιών φιλτραρίσματος με σεβασμό των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του προϊόντος, οπωσδήποτε οικονομικών, αλλά και με δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων όγκων παραγωγής σε ημερήσια βάση.

Τα συστήματα εφαπτομενικού φιλτραρίσματος MFTC είναι η απάντηση σε αυτές τις απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ