Διαχείριση των θρεπτικών υλικών της αλκοολικής ζύμωσης

Αξιοποιήστε στο μέγιστο βαθμό τα θρεπτικά υλικά και τους ενεργοποιητές της αλκοολικής ζύμωσης.
Η γνώση και η εμπειρία της Enologica Vason, καταγεγραμμένες σε πρωτόκολλα και επίσημες διαδικασίες μπορούν να σας  βοηθήσουν.

Δείτε πώς !