Αντιοξειδωτική προστασία & μικροβιολογική σταθερότητα

Μια από τις πλέον δύσκολες πτυχές κατά τη διάρκεια της οινοποίησης λευκών οίνων είναι η διατήρηση της “φρεσκάδας” τους και η αποφυγή οξειδώσεων ή/και ανεπιθύμητων ζυμώσεων (MLF), με σκοπό την διατήρηση του αρωματικού τους χαρακτήρα στη διάρκεια του χρόνου. Διαφορετικοί πειραματισμοί και έρευνες του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Department) της Enologica Vason, οδήγησαν στη δημιουργία ενός καινοτόμου διαυγαστικού προϊόντος της σειράς Clarito®, του Clarito® Bactoclean.

Το Clarito® Bactoclean αποτελείται από φυσική και επιλεγμένη χιτοζάνη, ιχθυόκολλα και P.V.P.P.

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο της Enologica Vason