Ακραίες τιμές pH ?

Το νέο ένζυμο Zimaclar pH 3 της Enologica Vason, είναι διαθέσιμο από την Technovin Καρδάτου.

Είναι το ένζυμο το οποίο με τις δράσεις του (acid pectinase) βρίσκει άριστη εφαρμογή στην απολάσπωση γλευκών με χαμηλό pH.

  • Θερμοκρασιακό εύρος 10 – 30 ο C
  • Χρόνος δράσης 2 h στους 20 o C
  • Εφαρμογή σε πρώιμο τρυγητό

Δείτε εδώ το Τεχνικό Φυλλάδιο του Zimaclar pH 3