Ένζυμα της Enologica Vason

Τα ένζυμα είναι οργανικοί καταλύτες πρωτεϊνικής φύσης, των οποίων η κύρια δράση είναι να επιταχύνουν (καταλύουν) χημικές αντιδράσεις οι οποίες προκαλούν το σχηματισμό ή τη διάσπαση χημικών δεσμών.
Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των ενζύμων είναι η ικανότητά τους να αντιδρούν με εξαιρετικά επιλεκτικό τρόπο με μία ουσία (υπόστρωμα) ή με μία ομάδα παρόμοιων ουσιών. Αυτό τους επιτρέπει να δρούν με στοχευμένο τρόπο, ανάλογα με τι ανάγκες και την ιδανική εμπορική εφαρμογή για την οποία επιθυμούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.