Ένζυμα της Enologica Vason

Τα ένζυμα είναι οργανικοί καταλύτες πρωτεϊνικής φύσης, των οποίων η κύρια δράση είναι να επιταχύνουν (καταλύουν) χημικές αντιδράσεις οι οποίες προκαλούν το σχηματισμό ή τη διάσπαση χημικών δεσμών.
Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των ενζύμων είναι η ικανότητά τους να αντιδρούν με εξαιρετικά επιλεκτικό τρόπο με μία ουσία (υπόστρωμα) ή με μία ομάδα παρόμοιων ουσιών. Αυτό τους επιτρέπει να δρούν με στοχευμένο τρόπο, ανάλογα με τι ανάγκες και την ιδανική εμπορική εφαρμογή για την οποία επιθυμούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Δείτε εδώ την αναλυτική περιγραφή των ενζύμων της Enologica Vason